Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yapay Sulak Alan Atık Su Arıtma Sistemlerin Evsel Atık Suların Arıtılmasında Kullanılmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 17 - 26, 30.06.2022
https://doi.org/10.29002/asujse.1076333

Öz

Sürdürülebilir atık su yönetimi uygulaması, düşük sermaye maliyeti ve düşük enerji tüketimi ve düşük mekanik teknoloji gereksinimleri ile ilgili olmalıdır. Evsel atık suların arıtılması için basit, ekipmanı kompleks olmayan, çıktıları ekonomik değere sahip ve kullanılabilen, ilk yatırım ve işletme maliyeti düşük olan uygun teknolojilerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, sulak alan, düşük ilk yatırım maliyeti, düşük bakım ve işletme kolaylığı nedeniyle, özellikle küçük topluluklar için geleneksel arıtma sistemlerine verimli teknik alternatifler olabilir. Yapay sulak alan, sığ su derinliği, ortaya çıkan bitki örtüsü ve doğal sulak alan ekosistemlerinde bulunanları taklit eden yerinde toprak kullanımı olarak tanımlanmıştır. Atık su arıtımı bitkiler, mikroorganizmalar, su, toprak ve güneş ışığını içeren çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerle sistemde yer alır. Sulak alanlarda büyük bekletme sureleri arıtma verimini artırmaktadır. Ülkemizde mevcut yapay sulak alan arıtma sistemleri projelendirme, inşaat, işletme sırasında yapılan çeşitli hatalar sebebi ile etkin bir şekilde işletilememekte ya da çalışır durumda değildir. Yapay sulak alan tesislerinde karşılaşılan problemlerin genel çözümü olarak detaylı ve dikkatli bir projelendirme aşaması, proje dosyasına uyularak gerçekleştirilen bir inşaat aşaması ve gerekli analizlerin, gözlemlerin ve iyileştirmelerin yapıldığı işletme aşaması birçok sorunun ortaya çıkmasını önleyecektir. Bu makale, atık sular için yapay sulak alanlar, avantaj ve dezavantajları, tasarım ve işletme problemlerinin değerlendirilmesine odaklanmaktadır.

Kaynakça

 • [1] A.O Babatunde, Y.Q. Zhao, M. O'Neill, B. O'Sullivan, Environmental International, 34:1 (2008) 116-126.
 • [2] B. Kayranli, M. Scholz, A. Mustafa, O. Hofmann, R. Harrington, Water, Air & Soil Pollution 210:4 (2010) 435-451.
 • [3] E.J. Dunne, N. Culleton, G. O’Donovan, G. Harrington, A.E. Olsen, Ecological Engineering 24:3 (2005) 221-234.
 • [4] P. Weishampel, R. Kolka, J.Y. King, Ecol Managem 257 (2009) 747-754.
 • [5] S. Ayaz, N. Fındık, C. Kınacı, B. Tunçsiper, E. Güneş, (2011) Yapay Sulak Alanlar El Kitabı (TÜBİTAK, MAM Çevre Enstitüsü, Gebze) p.1-107
 • [6] Y. Dong, B. Kayranli, M. Scholz, R. Harrington,Water and Environment Journal 27:4 (2013) 439-452.
 • [7] J. Vymazal, Science of the Total Environment 380:1-3 (2007) 48–65.
 • [8] B. Kayranli, M. Scholz, A. Mustafa, A. Hedmark, Wetlands 30:1 (2010) 111-124.
 • [9] W.J. Mitsch, J.G. Gosselink, Wetlands, 4th edition. (Wiley, New York, 2007).
 • [10] J. Stern, Y. Wang, B. Gu, J. Applied Geochemistry 22:9 (2007) 1936-1948.
 • [11] J. Li. Y. Wen. Q. Zhou, Z. Xingjie, X. Li, S. Yang, T. Lin, Bioresource Technology 99:11 (2008) 4990-4996.
 • [12] H. Haberl, K.H. Erb, F. Krausmann, H. Adensam, N. Schulz, Land Use Policy 20:1 (2003) 21-39.
 • [13] USEPA. (2000). Wastewater Technology Fact Sheet: Free Water Surface Wetlands, EPA 832-F-00-024. EPA Office of Water, Washington D.C., USA
 • [14] USEPA, (2002). Onsite wastewater treatment systems manual, Office of Research and Development, Cincinati, OH.
 • [15] USEPA, USDA, NRCS (Natural Resources Conservation Service), (1995). Handbook of constructed wetlands, A guide to creating wetlands for: agricultural wastewater, domestic wastewater, coal mine drainage, storm water in the Mid-Atlantic Region, Washington, D.C., USA.
 • [16] Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimi Dökümanları, (2021) (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara,)
 • [17] USEPA (2000). Guiding Principles for Constructed Wetland Treatment. United States Environmental Protection Agency, Office of Wetlands, Oceans and Watersheds, EPA 843-B-00-003, Washington, D.C., USA.

Problems and Suggestion in the Use of Constructed Wetland Treatment Systems for the Treatment of Domestic Wastewater

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 17 - 26, 30.06.2022
https://doi.org/10.29002/asujse.1076333

Öz

Sustainable wastewater management practise should be related to low capital cost and low energy consumption, and low mechanical technology requirements. For the treatment of domestic wastewater, it is of great importance to develop appropriate technologies that are simple, have no complex equipment, have economic value and can be used with outputs, and have low initial investment and operating costs. Therefore, wetlands can be technical alternatives to other treatment systems, especially for small communities, due to low costs, low maintenance and easy to operate. Constructed Wetland has been described as low water depth, vegetation and the use of soils, mimic those found in natural wetland ecosystems. Wastewater treatment take places in the system with various biological chemical and physical processes involving plants, sunlight water, microorganisms and soil. The existing constructed wetlands treatment systems in our country cannot be operated efficiently or are not in working condition due to various problems made during the projecting, construction and operation phases. As a general solution to the problems encountered in constructed wetlands treatment systems, a detailed and careful project design phase, a construction phase carried out in accordance with the project file, and the operation phase where the necessary analyzes, observations and improvements are carried out will prevent the emergence of many problems. This paper focuses on describing the constructed wetlands, advantage and disadvantages, design and operation problems and design approach for wastewaters.

Kaynakça

 • [1] A.O Babatunde, Y.Q. Zhao, M. O'Neill, B. O'Sullivan, Environmental International, 34:1 (2008) 116-126.
 • [2] B. Kayranli, M. Scholz, A. Mustafa, O. Hofmann, R. Harrington, Water, Air & Soil Pollution 210:4 (2010) 435-451.
 • [3] E.J. Dunne, N. Culleton, G. O’Donovan, G. Harrington, A.E. Olsen, Ecological Engineering 24:3 (2005) 221-234.
 • [4] P. Weishampel, R. Kolka, J.Y. King, Ecol Managem 257 (2009) 747-754.
 • [5] S. Ayaz, N. Fındık, C. Kınacı, B. Tunçsiper, E. Güneş, (2011) Yapay Sulak Alanlar El Kitabı (TÜBİTAK, MAM Çevre Enstitüsü, Gebze) p.1-107
 • [6] Y. Dong, B. Kayranli, M. Scholz, R. Harrington,Water and Environment Journal 27:4 (2013) 439-452.
 • [7] J. Vymazal, Science of the Total Environment 380:1-3 (2007) 48–65.
 • [8] B. Kayranli, M. Scholz, A. Mustafa, A. Hedmark, Wetlands 30:1 (2010) 111-124.
 • [9] W.J. Mitsch, J.G. Gosselink, Wetlands, 4th edition. (Wiley, New York, 2007).
 • [10] J. Stern, Y. Wang, B. Gu, J. Applied Geochemistry 22:9 (2007) 1936-1948.
 • [11] J. Li. Y. Wen. Q. Zhou, Z. Xingjie, X. Li, S. Yang, T. Lin, Bioresource Technology 99:11 (2008) 4990-4996.
 • [12] H. Haberl, K.H. Erb, F. Krausmann, H. Adensam, N. Schulz, Land Use Policy 20:1 (2003) 21-39.
 • [13] USEPA. (2000). Wastewater Technology Fact Sheet: Free Water Surface Wetlands, EPA 832-F-00-024. EPA Office of Water, Washington D.C., USA
 • [14] USEPA, (2002). Onsite wastewater treatment systems manual, Office of Research and Development, Cincinati, OH.
 • [15] USEPA, USDA, NRCS (Natural Resources Conservation Service), (1995). Handbook of constructed wetlands, A guide to creating wetlands for: agricultural wastewater, domestic wastewater, coal mine drainage, storm water in the Mid-Atlantic Region, Washington, D.C., USA.
 • [16] Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimi Dökümanları, (2021) (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara,)
 • [17] USEPA (2000). Guiding Principles for Constructed Wetland Treatment. United States Environmental Protection Agency, Office of Wetlands, Oceans and Watersheds, EPA 843-B-00-003, Washington, D.C., USA.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eyüp Sabri YİĞİT 0000-0001-5564-4098

Birol KAYRANLI 0000-0002-3344-0219

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 20 Şubat 2022
Kabul Tarihi 14 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA YİĞİT, E. S., & KAYRANLI, B. (2022). Yapay Sulak Alan Atık Su Arıtma Sistemlerin Evsel Atık Suların Arıtılmasında Kullanılmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler. Aksaray University Journal of Science and Engineering, 6(1), 17-26. https://doi.org/10.29002/asujse.1076333
Aksaray J. Sci. Eng. | e-ISSN: 2587-1277 | Period: Biannually | Founded: 2017 | Publisher: Aksaray University | https://asujse.aksaray.edu.tr