Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Determination of Groundwater Quality around Seyfe Lake (Kırşehir) using Geographical Information Systems (GIS)

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 77 - 89, 30.06.2020
https://doi.org/10.29002/asujse.657657

Öz

Groundwater is widely used for both potable water and agricultural purposes in Turkey. In this study, groundwater quality and the factors of contamination with their impact areas has been assessed using geographical information systems and geostatistical techniques at Seyfe Lake, east of Kırşehir province. For this purpose, the samples from groundwater has been chemically analyzed depending on TS 266-2005 and WHO-2006 standards and contamination maps has been prepared using Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation techniques. It has been thought that the contaminations at the study area is related with lithology and NO3, SO4, As, F and U increase depending on unconscious use of fertilizers and pesticides in agriculture. The groundwater that can be used as potable water has been determined around Bozçaldağ formation (marble). Therefore, it has been foreseen that Bozçaldağ formation areas can primarily be preferred for groundwater that will be used as potable water.

Kaynakça

 • [1] Fallahzadeh, R. A., Almodaresi, S. A., Dashti, M. M., Fattahi, A., Sadeghnia, M., Eslami, H., & Taghavi, M. (2016). Zoning of nitrite and nitrate concentration in groundwater using Geografic information system (GIS), case study: drinking water wells in Yazd City. Journal of Geoscience and Environment Protection, 4(03), 91.
 • [2] Jhariya, D. C., Kumar, T., Dewangan, R., Pal, D., & Dewangan, P. K. (2017). Assessment of groundwater quality index for drinking purpose in the Durg district, Chhattisgarh using Geographical Information System (GIS) and Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) techniques. Journal of the Geological Society of India, 89(4), 453-459.
 • [3] Neshat, A., Pradhan, B. (2017). Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using DRASTIC framework and GIS. Arabian Journal of Geosciences, 10(22), 501.
 • [4] Tiwari, A. K., Singh, A. K., & Mahato, M. K. (2017). GIS based evaluation of fluoride contamination and assessment of fluoride exposure dose in groundwater of a district in Uttar Pradesh, India. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 23(1), 56-66.
 • [5] Aminu, M., Matori, A. N., Yusof, K. W., Malakahmad, A., & Zainol, R. B. (2015). A GIS-based water quality model for sustainable tourism planning of Bertam River in Cameron Highlands, Malaysia. Environmental Earth Sciences, 73(10), 6525-6537.
 • [6] Şener, Ş., Şener, E., & Davraz, A. (2017). Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey). Science of the Total Environment, 584, 131-144.
 • [7] El-Zeiny, A., & El-Kafrawy, S. (2017). Assessment of water pollution induced by human activities in Burullus Lake using Landsat 8 operational land imager and GIS. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 20, S49-S56
 • [8] Yazidi, A., Saidi, S., Mbarek, N. B., & Darragi, F. (2017). Contribution of GIS to evaluate surface water pollution by heavy metals: Case of Ichkeul Lake (Northern Tunisia). Journal of African Earth Sciences, 134, 166-173.
 • [9] Yeşilkanat, C., Kobya, Y., Taşkın, H., & Çevik, U. (2014). Jeoistatistik Tahmin ve Simülasyon Yöntemleri ile Artvin İlindeki Doğal Kaynak Suları için Toplam Alfa ve Toplam Betanın Ara Değer Modellemesi ve Haritalanması. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 35(4), 11-35.
 • [10] Mehrjardi, R.T., A. Akbarzadeh, S. Mahmoodi, A. Heidari and F. Sarmadian, (2008). Application of geostastical methods for mapping groundwater quality in Azarbayjan Province, Iran. Am. Eurasian J. Agric. Environ. Sci., 3: 726-735.
 • [11] Dagostino, V., E.A. Greene, G. Passarella and M. Vurro, (1998). Spatial and temporal study of nitrate concentration in groundwater by means of coregionalization. Environmental Geology, 36: 285-295.
 • [12] Asadi, S. S., Vuppala, P., & Reddy, M. A. (2007). Remote sensing and GIS techniques for evaluation of groundwater quality in municipal corporation of Hyderabad (Zone-V), India. International journal of environmental research and public health, 4(1), 45-52.
 • [13] Çelik, M., Ünsal, N., Tüfenkçi, O. O., Bolat, S. (2008). Assessment of water quality and pollution of the Lake Seyfe basin, Kırşehir, Turkey. Environmental geology, 55(3), 559-569.
 • [14] Seymen, İ. (1981). Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir masifinin stratigrafisi ve metamorfizması. Türkiye Jeoloji Bülteni, 24, 2, 101-108.
 • [15] Kara, H. (1991). 1:100.000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji Haritaları serisi, Kırşehir–G 18 paftası. MTA yayınları.
 • [16] Kara, H., (1997). 1:100.000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji Haritaları serisi, Kırşehir–G 19 paftası. MTA yayınları.
 • [17] TS 266 (2005). Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Sular - İnsani tüketim amaçlı sular, Ankara.
 • [18] WHO (2006). ''Guidelines for Drinking- Water Quality'', First Addendum To Third Edition, 1, Recommendation, Geneva Switzerland.
 • [19] Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In Proceedings of the 1968 23rd ACM national conference (pp. 517-524). ACM.

Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 77 - 89, 30.06.2020
https://doi.org/10.29002/asujse.657657

Öz

Türkiye’de hem tarım amaçlı hem de içme suyu olarak yeraltı kaynakları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, coğrafi bilgi sistemleri ve jeoistatistiksel yöntemler kullanarak Kırşehir ilinin doğusunda yer alan tektonik kökenli Seyfe Gölü çevresindeki yeraltı suyu kalitesinin ve kirlenmesine neden olan unsurlar ile etki alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için çalışma alanından alınan yeraltı suyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçları TS 266-2005 ve WHO-2006 standartlarına göre değerlendirilmiş ve Inverse Distance Weighting/ Ters Mesafe Ağırlıklı (IDW) enterpolasyon yöntemi kullanarak çalışma alanının kirlilik haritaları hazırlanmıştır. Çalışma alanındaki kirliliğin kayaç litolojisi ile tarımda bilinçsiz olarak kullanılan gübre ve pestisitlerin yol açtığı NO3, SO4, As, F ve U miktarlarındaki artışla ilgili olduğu düşünülmektedir. Su kalitesi açısından içme suyu olarak kullanılabilecek kalitedeki suların Bozçaldağ formasyonun (mermerler) yayılım gösterdiği alanlarda bulunduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bölgede içme suyu olarak kullanılacak yeraltı suyunun temininde Bozçaldağ formasyonun bulunduğu alanların öncelikli olarak değerlendirilebileceği öngörülmektedir.

Kaynakça

 • [1] Fallahzadeh, R. A., Almodaresi, S. A., Dashti, M. M., Fattahi, A., Sadeghnia, M., Eslami, H., & Taghavi, M. (2016). Zoning of nitrite and nitrate concentration in groundwater using Geografic information system (GIS), case study: drinking water wells in Yazd City. Journal of Geoscience and Environment Protection, 4(03), 91.
 • [2] Jhariya, D. C., Kumar, T., Dewangan, R., Pal, D., & Dewangan, P. K. (2017). Assessment of groundwater quality index for drinking purpose in the Durg district, Chhattisgarh using Geographical Information System (GIS) and Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) techniques. Journal of the Geological Society of India, 89(4), 453-459.
 • [3] Neshat, A., Pradhan, B. (2017). Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using DRASTIC framework and GIS. Arabian Journal of Geosciences, 10(22), 501.
 • [4] Tiwari, A. K., Singh, A. K., & Mahato, M. K. (2017). GIS based evaluation of fluoride contamination and assessment of fluoride exposure dose in groundwater of a district in Uttar Pradesh, India. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 23(1), 56-66.
 • [5] Aminu, M., Matori, A. N., Yusof, K. W., Malakahmad, A., & Zainol, R. B. (2015). A GIS-based water quality model for sustainable tourism planning of Bertam River in Cameron Highlands, Malaysia. Environmental Earth Sciences, 73(10), 6525-6537.
 • [6] Şener, Ş., Şener, E., & Davraz, A. (2017). Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey). Science of the Total Environment, 584, 131-144.
 • [7] El-Zeiny, A., & El-Kafrawy, S. (2017). Assessment of water pollution induced by human activities in Burullus Lake using Landsat 8 operational land imager and GIS. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 20, S49-S56
 • [8] Yazidi, A., Saidi, S., Mbarek, N. B., & Darragi, F. (2017). Contribution of GIS to evaluate surface water pollution by heavy metals: Case of Ichkeul Lake (Northern Tunisia). Journal of African Earth Sciences, 134, 166-173.
 • [9] Yeşilkanat, C., Kobya, Y., Taşkın, H., & Çevik, U. (2014). Jeoistatistik Tahmin ve Simülasyon Yöntemleri ile Artvin İlindeki Doğal Kaynak Suları için Toplam Alfa ve Toplam Betanın Ara Değer Modellemesi ve Haritalanması. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 35(4), 11-35.
 • [10] Mehrjardi, R.T., A. Akbarzadeh, S. Mahmoodi, A. Heidari and F. Sarmadian, (2008). Application of geostastical methods for mapping groundwater quality in Azarbayjan Province, Iran. Am. Eurasian J. Agric. Environ. Sci., 3: 726-735.
 • [11] Dagostino, V., E.A. Greene, G. Passarella and M. Vurro, (1998). Spatial and temporal study of nitrate concentration in groundwater by means of coregionalization. Environmental Geology, 36: 285-295.
 • [12] Asadi, S. S., Vuppala, P., & Reddy, M. A. (2007). Remote sensing and GIS techniques for evaluation of groundwater quality in municipal corporation of Hyderabad (Zone-V), India. International journal of environmental research and public health, 4(1), 45-52.
 • [13] Çelik, M., Ünsal, N., Tüfenkçi, O. O., Bolat, S. (2008). Assessment of water quality and pollution of the Lake Seyfe basin, Kırşehir, Turkey. Environmental geology, 55(3), 559-569.
 • [14] Seymen, İ. (1981). Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir masifinin stratigrafisi ve metamorfizması. Türkiye Jeoloji Bülteni, 24, 2, 101-108.
 • [15] Kara, H. (1991). 1:100.000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji Haritaları serisi, Kırşehir–G 18 paftası. MTA yayınları.
 • [16] Kara, H., (1997). 1:100.000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji Haritaları serisi, Kırşehir–G 19 paftası. MTA yayınları.
 • [17] TS 266 (2005). Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Sular - İnsani tüketim amaçlı sular, Ankara.
 • [18] WHO (2006). ''Guidelines for Drinking- Water Quality'', First Addendum To Third Edition, 1, Recommendation, Geneva Switzerland.
 • [19] Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In Proceedings of the 1968 23rd ACM national conference (pp. 517-524). ACM.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Yayınlanma Tarihi June 2020
Bölüm Research Article
Yazarlar

Zeynel BAŞIBÜYÜK
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2845-148X
Türkiye


Gökhan EKİNCİOĞLU (Sorumlu Yazar)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9377-6817
Türkiye


Doğukan Doğu YAVAŞLI
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0150-867X
Türkiye

Destekleyen Kurum Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Proje Numarası KMY.A3.17.001
Teşekkür Yazarlar, KMY.A3.17.001 no’lu bilimsel araştırma projesi ile desteklenen bu çalışmadan dolayı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi BAP birimine teşekkür ederler.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 10 Aralık 2019
Kabul Tarihi 14 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asujse657657, journal = {Aksaray University Journal of Science and Engineering}, issn = {}, eissn = {2587-1277}, address = {Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Merkez Kampüs, 68100 Aksaray}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {77 - 89}, doi = {10.29002/asujse.657657}, title = {Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Başıbüyük, Zeynel and Ekincioğlu, Gökhan and Yavaşlı, Doğukan Doğu} }
APA Başıbüyük, Z. , Ekincioğlu, G. & Yavaşlı, D. D. (2020). Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi . Aksaray University Journal of Science and Engineering , 4 (1) , 77-89 . DOI: 10.29002/asujse.657657
MLA Başıbüyük, Z. , Ekincioğlu, G. , Yavaşlı, D. D. "Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi" . Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 (2020 ): 77-89 <http://asujse.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/51080/657657>
Chicago Başıbüyük, Z. , Ekincioğlu, G. , Yavaşlı, D. D. "Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi". Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 (2020 ): 77-89
RIS TY - JOUR T1 - Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi AU - Zeynel Başıbüyük , Gökhan Ekincioğlu , Doğukan Doğu Yavaşlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29002/asujse.657657 DO - 10.29002/asujse.657657 T2 - Aksaray University Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 89 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-1277 M3 - doi: 10.29002/asujse.657657 UR - https://doi.org/10.29002/asujse.657657 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Science and Engineering Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi %A Zeynel Başıbüyük , Gökhan Ekincioğlu , Doğukan Doğu Yavaşlı %T Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi %D 2020 %J Aksaray University Journal of Science and Engineering %P -2587-1277 %V 4 %N 1 %R doi: 10.29002/asujse.657657 %U 10.29002/asujse.657657
ISNAD Başıbüyük, Zeynel , Ekincioğlu, Gökhan , Yavaşlı, Doğukan Doğu . "Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi". Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 / 1 (Haziran 2020): 77-89 . https://doi.org/10.29002/asujse.657657
AMA Başıbüyük Z. , Ekincioğlu G. , Yavaşlı D. D. Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi. Aksaray J. Sci. Eng.. 2020; 4(1): 77-89.
Vancouver Başıbüyük Z. , Ekincioğlu G. , Yavaşlı D. D. Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi. Aksaray University Journal of Science and Engineering. 2020; 4(1): 77-89.
IEEE Z. Başıbüyük , G. Ekincioğlu ve D. D. Yavaşlı , "Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi", Aksaray University Journal of Science and Engineering, c. 4, sayı. 1, ss. 77-89, Haz. 2020, doi:10.29002/asujse.657657

Aksaray J. Sci. Eng. | e-ISSN: 2587-1277 | Period: Biannually | Founded: 2017 | Publisher: Aksaray University | https://asujse.aksaray.edu.tr


ASUJSE is indexing&Archiving in

crossref-logo-landscape-100.pngscilitLogo.png    scholar_logo_30dp.png   logo_wcmasthead_en.png   logo-large-explore.png    oaliblogo2.jpg   GettyImages_90309427_montage_255x130px.png search-result-logo-horizontal-TEST.jpgIndex Copernicus

DimensionsCreative Commons License