Başeditör
Ad: Prof. Dr. Engin DELİGÖZ
E-posta: edeligoz@yahoo.com
Telefon: +90 382 288 2166
Temel İletişim
Ad: ASUJSE Editorial
E-posta: asujse@aksaray.edu.tr
Telefon: +90 382 288 2165
Editör Yardımcısı
Ad: Prof. Dr. Nefise ÖZÇELİK
E-posta: nefisedilek@aksaray.edu.tr
Telefon: +90 382 288 2147
Editör Yardımcısı
Ad: Doç. Dr. Hacı ÖZIŞIK
E-posta: hacioz@aksaray.edu.tr
Telefon: +90 382 288 2165
Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Şevket TULUN
E-posta: sevkettulun@gmail.com
Telefon: +90 382 288 3605