Year 2019, Volume 3 , Issue 2, Pages 62 - 74 2019-12-30

Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi
Investigation of Changes in Noise Levels of Boron Carbide Doped Circular Saws in Granite Cutting

Gökhan EKİNCİOĞLU [1] , Rasit Altindag [2]


Gürültü birçok diğer endüstri kolunda olduğu gibi doğal taş işleme tesislerinde de önemli bir fiziksel risk etmenidir. Bu nedenle doğal taş kesme işlemlerinde ortaya çıkan gürültü düzeyinin belirlenmesi işçi sağlığı ve güvenliği açısından önemli olmaktadır. Doğal taş kesme işlemleri, elmas soketli dairesel testereler ile gerçekleştirilmektedir. Kesimde kullanılan kayaç özellikleri ve kesme parametreleri yanı sıra testerenin çapı, gövde kalınlığı ve soket yapısı kesim sırasında oluşan gürültü şiddetini etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında bir adedi bor karbür katkısız (%0 B4C) referans testere olmak üzere 7 farklı oranda (%1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B4C) bor karbür katkılı dairesel testere üretilmiştir. Üretilen bor karbür katkılı dairesel testereler ile gerçekleştirilen kesme deneyleri esnasında ortaya çıkan gürültü değerlerindeki değişimler işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında incelenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda %1 B4C katkılı dairesel testerenin ortaya çıkarmış olduğu gürültü seviyesinin en düşük olduğu belirlenmiş olup koruyucu elemanların kullanılması ile doğal taş sektörüne işçi sağlığı açısından ayrıca bir katkısı olacağı düşünülmektedir.

Noise is an important physical risk factor in natural stone processing plants as in many other industries. For this reason, determination of the noise level occurring in natural stone cutting processes is important in terms of worker health and safety. Natural stone cutting operations are carried out by circular saws with diamond socket. In addition to the rock properties and cutting parameters, the diameter of the saw body and the structure of the sockets affect the noise intensity during cutting. In this study, a boron carbide non-doped (0% B4C) saw and 7 different ratios (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% B4C) boron carbide doped circular saws have been produced. Changes in noise levels during cutting experiments performed with boron carbide doped circular saws were examined in terms of worker health and safety. As a result of the data obtained, it was determined that the noise level produced by circular saw with 1% B4C was the lowest. The circular saw with 1% B4C is thought to contribute to the natural stone sector in terms of worker health.

 • [1] T.H. Taştan, Granit fabrikalarında gürültü maruziyetinin değerlendirilmesi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, 71 s., Ankara (2016)
 • [2] H. Serin, Y. Şahin, M. Durgun, Küçük ölçekli mobilya işletmelerinde gürültü analizi. Ormancılık Dergisi 9(2) (2013) 1-8.
 • [3] A. Aybek, S. Arslan, Bazı tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında gürültü düzeyleri. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2) (2005)121-127.
 • [4] H.Ç. Ekerbiçer, A. Saltık, Endüstriyel gürültünün insan sağlığı üzerine etkileri ve korunma yöntemler. TAF Prev. Med. Bull., 7(3) (2008) 261-264.
 • [5] N. Şengün, R. Altındağ, S. Demirdağ, ,C.E. Koççaz, Mermer işleme fabrikalarında oluşan gürültü kirliliğinin işçi sağlığı ve ilgili mevzuat açısından değerlendirilmesi. İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul (2010) 427-432.
 • [6] M.T. Gönüllü, Gürültü kontrolü ders notları, Yıldız Teknik Üniversitesi, (1993) İstanbul.
 • [7] İ. Çınar, C. Şensöğüt, Mermer hazırlama tesislerinde oluşan gürültünün işçiler üzerindeki maruziyet değerlerinin belirlenmesi. Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Sempozyumu, (2015) 335-343, Adana.
 • [8] N. Yılmaz, Magmatik kökenli doğal taşların elmas soketli dairesel testerelerle kesilebilirlik analizleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (2009) 209s, Eskişehir.
 • [9] I. Ucun, K. Aslantaş, S. Taşgetiren, İ.S, Büyüksağiş, Fracture path prediction of diamond segment in a marble cutting disc. Fatigue And Fracture Of Engineering Materials, 31 (2008) 517-525.
 • [10] İ.Ucun, İ. S. Büyüksağiş, Elmas soketler aşınmasının belirlenmesinde lazer ölçüm sisteminin kullanılması. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (2009) Karabük.
 • [11] F. Bayram, N.E. Yaşıtlı, Y. Özçelik, Dairesel testereli kesimde gürültü seviyesinin kesim parametreleriyle ilişkileri. Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, (2011) 407-413.
 • [12] N. Şengün, R. Altındağ, S. Demirdağ, Dairesel testerelerle kesme işleminde testere devir sayısının ve gürültü seviyesi değişimlerinin incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3) (2013)121-126.
 • [13] N. Yılmaz Güneş, Process efficieny comparison of a sandwich-coresawblade and a conventional saw blade used in stone-machining, Journal of Cleaner Production. 47 (2013) 26-31.
 • [14] G. Ekincioğlu, Doğal taş kesme işleminde bor karbür katkılı elmas soketlerin kesilebilirlik parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, (2017)157s, Isparta.
 • [15] E. Alp, E. Karaçay, H.C. Cabbar, Düşük sıcaklıkta bor karbür üretimi ve karakterizasyonu. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. 28(2), (2013) 293-302.
 • [16] E. Karaçay, Bor karbür üretimi ve karakterizasyonu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2008)101s. Ankara.
 • [17] H.O. Pierson, Handbook of refractorycarbides and nitrides. William Andrew Pub., (1996) Noyes.
 • [18] Q.C. Ma, G.J. Zhang, Y.M. Kan, Y.B. Xia, P. L. Wang, Effect of addives ıntroduced by ball milling on sintering behavior and mechanical properties of hot-pressed B4C ceremics. Ceramics International, 36 (2010)167-171.
 • [19] S. Islak, D. Kır, E. Çelik, H. Çelik, Effect of boron carbide on the micro structure and the mechanical properties of segments produced using hot pressing method. Scientific Research and Essays, 7(23) (2012) 2095-2103.
 • [20] Anonim, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, 28 Temmuz, Sayı 28721 (2013) Ankara.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date December 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-9377-6817
Author: Gökhan EKİNCİOĞLU (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5397-7312
Author: Rasit Altindag
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Süleyman Demirel Üniversitesi BAP
Project Number 3100-D2-12
Thanks Yazarlar, 3100-D2-12 no’lu bilimsel araştırma projesi ile desteklenen bu çalışmadan dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi BAP birimine ve bor karbür katkılı dairesel testerelerin üretiminde verdiği destekten dolayı Nergis Nek firmasına teşekkür ederler.
Dates

Application Date : May 14, 2019
Acceptance Date : September 17, 2019
Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { asujse565183, journal = {Aksaray University Journal of Science and Engineering}, issn = {}, eissn = {2587-1277}, address = {Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Merkez Kampüs, 68100 Aksaray}, publisher = {Aksaray University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {62 - 74}, doi = {10.29002/asujse.565183}, title = {Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {EKİNCİOĞLU, Gökhan and Altindag, Rasit} }
APA EKİNCİOĞLU, G , Altindag, R . (2019). Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi. Aksaray University Journal of Science and Engineering , 3 (2) , 62-74 . DOI: 10.29002/asujse.565183
MLA EKİNCİOĞLU, G , Altindag, R . "Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi". Aksaray University Journal of Science and Engineering 3 (2019 ): 62-74 <http://asujse.aksaray.edu.tr/en/issue/46567/565183>
Chicago EKİNCİOĞLU, G , Altindag, R . "Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi". Aksaray University Journal of Science and Engineering 3 (2019 ): 62-74
RIS TY - JOUR T1 - Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi AU - Gökhan EKİNCİOĞLU , Rasit Altindag Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29002/asujse.565183 DO - 10.29002/asujse.565183 T2 - Aksaray University Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 74 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-1277 M3 - doi: 10.29002/asujse.565183 UR - https://doi.org/10.29002/asujse.565183 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Science and Engineering Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi %A Gökhan EKİNCİOĞLU , Rasit Altindag %T Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Aksaray University Journal of Science and Engineering %P -2587-1277 %V 3 %N 2 %R doi: 10.29002/asujse.565183 %U 10.29002/asujse.565183
ISNAD EKİNCİOĞLU, Gökhan , Altindag, Rasit . "Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi". Aksaray University Journal of Science and Engineering 3 / 2 (December 2020): 62-74 . https://doi.org/10.29002/asujse.565183
AMA EKİNCİOĞLU G , Altindag R . Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi. Aksaray J. Sci. Eng.. 2019; 3(2): 62-74.
Vancouver EKİNCİOĞLU G , Altindag R . Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi. Aksaray University Journal of Science and Engineering. 2019; 3(2): 74-62.